BA310Met-H便携式无限远金相显微镜

 新闻&展会    |      2019-08-31

“BA310Met-H便携式无限远金相显微镜”参数说明


是否有现货: 品牌: 其它
加工定制: 透镜形状: 胶合透镜
仪器放大倍数: 500-1000x 类型: 金相显微镜
显微原理: 电子显微镜 可移动性: 台式显微镜
筒数: ** 目镜放大倍数: 10X/mm
物镜放大倍数: 100X/WD 重量: 75KG
产量: 300000